KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében”

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_esza.png

Kedvezményezett neve, konzorciumvezető: Nemzeti Védelmi Szolgálat

Konzorciumi tagok: Belügyminisztérium, Nemzetközi Oktatási Központ, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A szerződött támogatás összege: vissza nem térítendő összeg, 5 971 823 774 Ft

Támogatás intenzitás: Az összes elszámolható költség 100 %-a.

A kiemelt projekt országos hatáskörű. Az országos kihatású projekt támogatása a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (továbbiakban: VEKOP) és a KÖFOP keretéből arányosítás alapján történik: a projekt összes elszámolható költségének 80,9 % a konvergencia (KÖFOP) forrásból, 19,1 % a KMR (VEKOP) forrásból kerül kifizetésre.

A teljes összegből a KÖFOP keretében 4 830 706 318 Ft, a VEKOP keretében 1 141 117 456 Ft a vissza nem térítendő támogatás maximális összege.

Jelen projekt forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt keretében megvalósuló beavatkozások egy új, a korrupció megelőzésére, a korrupciós esetek felderítésére szakosodott kormányzati funkció felállítását támogatják a szükséges szervezetfejlesztés, kapacitásfejlesztés, valamint eszközbeszerzés végrehajtásával, emellett a vagyonnyilatkozatok átláthatóságát támogató informatikai megoldás kerül fejlesztése. A tervezett beavatkozások eredményeként a közigazgatási szakemberek felkészültebbek lesznek a korrupciós kockázatok kivédésére, továbbá lakossági szemléletformálás történik.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

KÖFOP szerződések