A korrupció elleni küzdelem a rendészet területén

A „Magyar Tudomány Ünnepe 2015” rendezvénysorozat keretében a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar szakemberei 2015. november 24-én tudományos-szakmai konferenciát szerveztek „A korrupció elleni küzdelem a rendészet területén” címmel.

A rendezvény megnyitóját dr. Bolcsik Zoltán r. vezérőrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója tartotta.

Köszöntőjében dr. Dános Valér nyá. r. vezérőrnagy, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság főigazgatója, a Belügyi Tudományos Tanács ügyvezető alelnöke a tudomány oldaláról méltatta a konferenciát.

A rendezvényen elismert hazai szakemberek tartottak előadásokat. Prof. Dr. Báger Gusztáv bemutatta a korrupció elleni küzdelem nemzetközi irányzatait. Dr. Váradi Piroska ismertette, hogy 2014 nyarától a korrupciómegelőzés összehangolásának kormányzati felelőse a belügyminiszter, aki e feladatot a Nemzeti Védelmi Szolgálat szakembereinek közreműködésével látja el. Összefoglalta a 2014. október 1-jével létrejött Korrupciómegelőzési Főosztály feladatait, küldetésükként a megelőzést, az oktatást és a normasértő magatartásokkal szembeni fellépést kiemelve.

Dr. Ligeti Miklós elemezte a korrupciós kockázatokat a rendészet területén. Dr. Somssich Gabriella c. r. dandártábornok vázolta az aktualitásokat a rendészeti korrupció elleni küzdelemben, hangsúlyozva, hogy a rendőri hivatással együttjáró különleges feljogosítottság értéket képvisel és áruba is bocsátható, így a különböző munkakörökben lehetőség van bűnügyi adatokhoz, információkhoz jutni, amelyek segítségével befolyásolni lehet a büntetőeljárás menetét és a nyomozás sikerét. Kiemelték, hogy a tisztesség és a becsület alapvető elvárás a rendőri állománnyal szemben, valamint a továbbképzések szerepét hangsúlyozták a fiatal állomány értékformálásában. A jövőbeni preventív feladatok között az ellenőrzés, az oktatás, az együttműködés és a rezsimszabályok fogalmazódtak meg.

Az előadók hangsúlyozták, hogy a közfeladatok végzése során követelmény az integritás. Dr. Pulay Gyula Zoltán PhD ismertette az Állami Számvevőszék szakembereinek – a holland módszert alapulvevő – 2009-től megvalósított integritás felmérési tapasztalatait a rendészet területén. A kutatók 2017-ig vállalták a kérdőíves évenkénti felmérések elvégzését és az ebben résztvevő intézménycsoportok elemzését. Az előadó megállapította, hogy 2011 óta folyamatosan nőtt azon költségvetési intézmények száma, amelyek részt vettek az integritás felméréseken. Az Állami Számvevőszék és a Belügyminisztérium szakemberei Módszertani Útmutató elkészítését tervezik 2015 végére.

Dr. Búza László pü. őrnagy részletezte a Magyar Rendvédelmi Kar feladatait a rendészeti integritás területén. Dr. Pallai Katalin Mária PhD kifejtette a felsőoktatásban megvalósított integritásképzést, Dr. Molnár Katalin PhD demonstrálta ennek szemléletformáló hatását a tisztképzésben. Áttekintést adtak a 2013-tól induló integritás menedzsment, továbbá a 2015-től kezdődő etikai tréningekről. Az oktatók 2016-tól az etika tantárgy új köntösbe öltöztetését tervezik.

Dr. Hollán Miklós PhD prezentálta a korrupciós bűncselekményi tényállások 2015. évi módosítását. Dr. Gáspár Miklós c. r. alezredes részletezte a rendészeti felsőoktatásban 7 szaktanszéken, 18 tantárgy oktatása során a korrupcióval kapcsolatos ismeretek megjelenési formáit.

Prof. Dr. Münnich Ákos bepillantást engedett a szilárd erkölcsiség mérésének pszichometriai vonatkozásaiba, Dr. Malét-Szabó Erika PhD r. alezredes demonstrálta ennek lehetséges helyét és szerepét a rendvédelemben, a felvételi és véglegesítés előtti pszichikai alkalmassági vizsgálatokban, továbbá a vezetőkiválasztási eljárásokban. Érzékeltették, hogy a személyiségben lévő olyan tényezők, mint a becsületesség és a lelkiismeretesség megvédhetik a rendvédelmi dolgozókat a korrupciós cselekmények elkövetésétől. Hangsúlyozták, hogy akik elkövetik a különböző bűncselekményeket, a személyiségükbe és a személyes értékrendjükbe nem integrálják a társadalmi értékeket, emiatt negligálják ezeket. Kifejtették, hogy szélsőséges viselkedéses jegyek és nagyobb érzelmi amplitúdó jellemzi az elkövetőket. Ismertették, hogy a belügyminiszter elvárása a szilárd erkölcsiséget mérő mutató kidolgozása. Fallah Nóra illusztrálta a rendőrségi korrupcióra hajlamosító pszichológiai faktorokat.

Záróbeszédében dr. Dános Valér nyá. r. vezérőrnagy összefoglalta, hogy a közszolgálatok működésében szilárd erkölcsiséggel rendelkező alkalmazottakra van szükség. Kiemelte a prevenció fontosságát a korrupció elleni küzdelemben, amely megvalósítását támogathatná a szilárd erkölcsiség mérésének tudományos kidolgozása, továbbá a kompetencia alapú komplex képzési és fejlesztési rendszerek megvalósítása.