1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.6.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
Tel.: + 36 1 441-1000
Fax: + 36 1 441-1437
Magyarország
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Web: kormany.hu./hu/belugyminiszterium
BM ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu
BM ügyfélszolgálat telefonszáma: + 36 1 441-1138
BM ügyfélszolgálat postacíme: BM Ügyfélszolgálat 1903 Budapest, Pf. 314.
BM Ügyfélszolgálat címe: Budapest, V. ker. Nádor utca 2.

 

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 9-12 óra között, illetve hétfőtől csütörtökig 12.30-15 óra között.