A szervezet létrehozásának okai

Az új kormány megalakulását követően a Belügyminiszter szándéka volt a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat elemeire épülő, de merőben új, Magyarországon még hagyományok nélküli védelmi szervezet szellemi és fizikai létrehozása.

Olyan helyzetben, amikor az államhatalom végrehajtó szervei belföldön és külföldön egyaránt súlyos tekintélyvesztést szenvedtek el, a közéletben eluralkodott a korrupció, a sajtó szinte mindennapos eseményként zúdította az emberekre a rendőrséget, vagy a titkosszolgálatokat érintő gyanús ügyeket, nos ilyen helyzetben nyilvánvaló volt, hogy szükséges egy olyan központi védelmi szervezet létrehozása, amely jelentős szerepet tölthet be a kialakult helyzet pozitív megváltoztatásában.

A társszervek közötti megosztottság, a fölösleges és költséges párhuzamosságok és nem egy esetben az ezek miatt kialakult érdekellentétek egyértelműen jelezték, hogy a rendőrség és a titkosszolgálatok kapcsolatában szükséges egy modern, hatékony, a XXI. századi szakmai kihívásoknak megfelelő átlátható védelmi szervezet, amely lefedi az említett területeket.

Egységes irányítás, azonos célok és elvek, tiszta felelősségi viszonyok kellettek, és új filozófia, amelynek lényege a tevékenység védelmi jellegének hangsúlyozása, az elfogadtatás a védett szervek és a lakosság felé egyaránt.

Ezeknek a szakmai gondolatoknak alapján jött létre 2011. január 1-én a Nemzeti Védelmi Szolgálat. Az NVSZ 500 státusszal rendelkezik, és közel 130.000 fő az általunk védendő állomány a három nagy szakmai területen: a polgári titkosszolgálatok; a rendvédelmi szervek és közigazgatási szervek területén.

Az NVSZ tevékenységének jogi garanciái a kétharmados törvény és az ügyészi felügyelet. Alapvető célunk a bizalom visszaállítása: bízzanak újra az állam alkalmazottaiban az állampolgárok.

Célunk a ránk bízott szervezetek állományának megvédése a nem odavaló, sok kárt okozó tisztességtelen munkatársak ellen, akik miatt a tisztességes dolgozók is kénytelenek szégyenkezni és az általánosítás miatt a több száz, több ezer, akár több tízezer kollégát foglalkoztató szervezetek veszítik el önbecsülésüket, hitelüket és a legfontosabbat: az állampolgárok bizalmát. Közös harcunk kell, hogy legyen a korrupció ellenes harc, amelynek eszközeit az Országgyűlés a törvény formájában az NVSZ rendelkezésére bocsátotta.

A kifogástalan életvitel ellenőrzése olyan eszköz számunkra, amely már a jelentkezés során is lehetőséget biztosít arra, hogy valóban védelmezhessük a védett állományt azoktól, akik nem valóak közéjük.

A megbízhatósági vizsgálat – amelynek jogi garanciája az ügyészi jóváhagyás – nem a tisztességesen szolgálók zaklatását jelenti, hiszen azoknak nem kell ettől tartaniuk. Olyan területeken fogjuk ezt alkalmazni, ahol jelzéseink vannak arra, hogy problémák merültek fel, vagy merülhetnek fel. Szeretnénk azt elérni, - bár tudjuk, ez hosszú út lesz – hogy az általunk védett szervezetek valóban védettnek érezzék magukat általunk, azt érezzék – a költő szavaival élve – „érted haragszom, nem ellened.”