GH Igazgatóság

Gazdasági és Humán Igazgatóság

Zöllei-Varga Annamária r. őrnagy

mb. igazgató

Elérhetőségek: 

Városi telefonszám: 06-1-475-3710
Városi fax: 06-1-475-3724
BM telefonszám: 27-265
BM fax: 27-218
E-mail: ghi@nvsz.police.hu

A gazdasági és humán igazgató az NVSZ működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és humánigazgatási feladatok tekintetében a főigazgató helyettese.
A gazdasági és humán igazgató feladata a gazdasági, pénzügyi és humánigazgatási feladatok szervezése, végrehajtása.
A főigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett irányítja az NVSZ költségvetés-tervezési, előirányzat-felhasználási és módosítási, üzemeltetési, fenntartási, működtetési, beruházási, vagyonhasználat és -hasznosítási, munkaerő-gazdálkodási, készpénzkezelési, könyvvezetési, beszámolási és adatszolgáltatási, pályázatkezelési, személyzeti, munkaügyi, fegyelmi, szervezési, oktatási, szociális az NVSZ saját állománya vonatkozásában a munkaügyi perképviseleti tevékenységét.
Felelős az NVSZ központi rendezvényeinek szervezéséért, valamint gondoskodik a gazdasági-pénzügyi vonatkozású utasítások tervezetének elkészítéséről.