KSZVSZ Igazgatóság

Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság

dr. Farkas László r. dandártábornok

rendőrségi főtanácsos
igazgató

Elérhetőségek: 

Városi telefonszám: 06-1-433-9724
Városi fax: 06-1-433-9763
BM telefonszám.: 27-924
BM fax: 27-963
E-mail: kszvsz@nvsz.police.hu

Az Igazgatóság a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek tekintetében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott feladatkörrel rendelkező kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők körében látja el az NVSZ feladatait.

Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó védett állomány létszáma megközelítőleg 64.000 fő.

Az Igazgatóság bűnmegelőzési és bűnfelderítési tevékenysége során elemzi a védett szervek munkafolyamatait, felméri a hatósági működés során esetlegesen felmerülő jogsértések kockázatait, értékeli a tudomására jutott információkat.

A védelmi funkciója úgy valósul meg, hogy védelmet nyújt egyrészt a hatáskörébe tartozó szerveknek az állományuk érintettségével megvalósuló korrupciós, illetve egyéb bűncselekményekkel szemben, másrészt a védett szerveknek, a védett állománynak, egyes esetekben az állomány hozzátartozói, egyéb, vele kapcsolatban álló személyeknek a jogtalan támadásokkal szemben. Mindezek megvalósításával segíti elő a védett szervezetek, a védett állomány jogszerű, szakszerű, befolyásmentes és zavartalan működését, munkavégzését.