PTVSZ Igazgatóság

Polgári Titkosszolgálatok Védelmi Szolgálata Igazgatóság

dr. Tomin Szilvia r. dandártábornok

rendőrségi főtanácsos
igazgató
főigazgató-helyettes

 

Elérhetőségek: 

Városi telefonszám: 06-1-433-9729
Városi fax: 06-1-433-9767
BM telefonszám: 27-929
BM fax: 27-967
E-mail: ptvsz@nvsz.police.hu

A Polgári Titkosszolgálatok Védelmi Szolgálata Igazgatóság az NVSZ jogszabályokban meghatározott alapfeladatait ellátja:  

  • a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
  • az Alkotmányvédelmi Hivatal,
  • a Terrorelhárítási Központ,
  • a Nemzeti Biztonsági Felügyelet,
  • Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
  • a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ,
  • az Országgyűlési Őrség

hivatásos, kormánytisztviselői, köztisztviselői, állami szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjai,

  • az NVSZ által védett szervek irányítását ellátó minisztériumok védett szervek irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos szervezeti egységeinek kormánytisztviselői, állami tisztviselői, köztisztviselői és közalkalmazottai,
  • a Kormány által a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény alapján nemzetbiztonsági célból létrehozott kabinet, valamint az annak munkáját segítő testület – politikai vezetőnek nem minősülő – tagjai, továbbá a tagok helyettesítésére jogosult és a titkársági feladatokat ellátó személyek vonatkozásában.

Az Igazgatóság tevékenységi körébe tartozik továbbá az NVSZ műveleti tevékenysége során jelentkező feladatok végrehajtásának támogatása, a poligráfos szaktanácsadói tevékenység, a réteges hangelemzések, a videoanalitikai elemzések végzése és a titkos információgyűjtő tevékenységéhez szükséges anyagi, pénzügyi és egyéb logisztikai feltételek biztosítása.