Tevékenység

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban Rtv.) és a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Védelmi Szolgálat kizárólagos hatáskörrel elvégzi az Rtv-ben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési célú ellenőrzést.