Az NVSZ védelmi feladata

A Nemzeti Védelmi Szolgálat számára alapvető feladatként meghatározott védelmi funkció keretében eljárunk és védelmet biztosítunk a védett állomány tagja számára, amennyiben vele szemben hivatali kötelességének teljesítése miatt, vagy rá tekintettel bűncselekményt kísérelnek meg, avagy követnek el. Az általunk biztosított védelem kiterjed a védett állomány közeli hozzátartozóira, vagy a védett állomány tagjával kapcsolatban álló más személyre is bizonyos bűncselekmények – így emberölés, kényszerítés, személyi szabadság megsértése, emberrablás, zsarolás, testi sértés, magánlaksértés, zaklatás, rablás, rongálás vagy lopás – esetén.