KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű projekt keretében "Adat Kapcsolatokat Felderítő Rendszer fejlesztéséhez, üzembe helyezéséhez szükséges informatikai infrastruktúra beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére-II