KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 azonosító jelű, "Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" projekt keretében különböző rendezvényszervezési szolgáltatások beszerzése