1.4. Közalapítványok

1.4.1. A szerv által alapított közalapítványok

Azon közalapítványok neve, székhelye, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja és a kezelő szerve tagjainak felsorolása: A Nemzeti Védelmi Szolgálat közalapítványt nem alapított.