3.3. Működés

3.3.1. A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

3.3.1.1. Költségtérítések

3.3.2. Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve: A Nemzeti Védelmi Szolgálat nem nyújt normatív, nem normatív és céljellegű, fejlesztési támogatást.

3.3.3. Szerződések

3.3.4. Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): A Nemzeti Védelmi Szolgálat nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

3.3.5. Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei: A Nemzeti Védelmi Szolgálat pénzügyileg nem támogatott semmilyen szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervet, semmilyen oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezetet, alapítványt.

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

3.3.7. Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: A 2011. évi közbeszerzési tervben nem kerültek feltüntetésre a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló a 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet alapján folytatott eljárások, a 2012. évi éves terv pedig nem tartalmaz bejegyzést, miután sem tervezett, sem lefolytatott közbeszerzési eljárás nem volt. Az összegzéseket szintén csak azokról az eljárásokról adunk közre, amelyek nem a fenti Korm. rendelet hatálya alá tartoztak.