GH Igazgatóság

Gazdasági és Humán Igazgatóság

Zöllei-Varga Annamária r. ezredes

igazgató

Elérhetőségek: 

Városi telefonszám: 06-1-475-3710
BM telefonszám: 27-265
Postacím: 1391 Pf.: 239.
E-mail: ghi @ nvsz . hu

A gazdasági és humán igazgató az NVSZ működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és humánigazgatási feladatok tekintetében a főigazgató helyettese.

A gazdasági és humán igazgató feladata a gazdasági, pénzügyi és humánigazgatási feladatok szervezése, végrehajtása.

A főigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett irányítja az NVSZ költségvetés-tervezési, előirányzat-felhasználási és módosítási, üzemeltetési, fenntartási, működtetési, beruházási, vagyonhasználat és -hasznosítási, munkaerő-gazdálkodási, készpénzkezelési, könyvvezetési, beszámolási és adatszolgáltatási, pályázatkezelési, személyzeti, munkaügyi, fegyelmi, szervezési, oktatási és szociális tevékenységét.

Felelős az NVSZ központi rendezvényeinek szervezéséért, valamint gondoskodik a gazdasági-pénzügyi vonatkozású utasítások tervezetének elkészítéséről.