KSZVSZ Igazgatóság

Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság

Gyebnár Imre r. ezredes

rendőrségi főtanácsos
igazgató
főigazgató-helyettes

Elérhetőségek: 

Városi telefonszám: 06-1-433-9724
BM telefonszám.: 27-924
Postacím: 1391 Pf.: 239.
E-mail: kszvsz @ nvsz . hu

A KSZVSZI védett szervei, állománya: 

  • Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,
  • BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
  • a területi kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatottak,
  • az  egészségügyi tevékenység végzésében tanulói jogviszony alapján közreműködő személyek, valamint az  egyházi jogi személy fenntartásában vagy tulajdonában álló egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak kivételével az  egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók.

Az Igazgatóság bűnmegelőzési és bűnfelderítési tevékenysége során elemzi a védett szervek munkafolyamatait, felméri a hatósági működés során esetlegesen felmerülő jogsértések kockázatait, értékeli a tudomására jutott információkat.

A védelmi funkciója úgy valósul meg, hogy védelmet nyújt egyrészt a hatáskörébe tartozó szerveknek az állományuk érintettségével megvalósuló korrupciós, illetve egyéb bűncselekményekkel szemben, másrészt a védett szerveknek, a védett állománynak, egyes esetekben az állomány hozzátartozói, egyéb, vele kapcsolatban álló személyeknek a jogtalan támadásokkal szemben. Mindezek megvalósításával segíti elő a védett szervezetek, a védett állomány jogszerű, szakszerű, befolyásmentes és zavartalan működését, munkavégzését.