Megbízhatósági vizsgálat

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) törvényben meghatározott egyik legfontosabb alapfeladata a korrupció elleni harcban való közreműködés. A megbízhatósági vizsgálat a korrupció elleni fellépés egyik hatékony eszköze, annak visszaszorítását szolgálja. Célunk azon személyek kiszűrése, akik hivatali helyzetükkel, szolgálati kötelezettségeikkel visszaélve, azt felhasználva követnek el bűncselekményeket, súlyosan károsítva a közbizalmat, megingatva a rendvédelem és a közszolgálat társadalmi megbecsülését.

A vizsgálat során a valóságban is előforduló élethelyzetek mesterséges kialakításával azt ellenőrizzük, hogy az érintett eleget tesz-e jogszabályban előírt hivatali kötelezettségének, a jogszerű, befolyásmentes feladatellátás követelményének. Tevékenységünk az esetleges bűncselekmények feltárására irányul, a vizsgálat megállapításai alapján fegyelmi vagy szabálysértési eljárás nem indítható.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban Rtv.) 7/A. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 8. §-ára a megbízhatósági vizsgálat elrendelhető nem csak a védett szerv tagjával szemben, hanem a védett szerv valamely állománycsoportjához tartozó, meghatározott szolgálati feladatot teljesítő, az elrendeléskor még nem nevesíthető tagjával szemben is.

A vizsgálat időtartama 15 nap, amelyet egy alkalommal az NVSZ főigazgatója további 15 nappal meghosszabbíthat. Lefolytatására az ügyész jóváhagyásával kerülhet sor, ugyanazon személlyel kapcsolatban naptári évenként legfeljebb 3 alkalommal. Abban az esetben, ha a mesterséges élethelyzet kialakítása objektív körülmények miatt meg sem kezdődik, a megbízhatósági vizsgálat megszüntetéséről határozunk. Ha a megbízhatósági vizsgálat megszüntetésére kerül sor, akkor ez nem számít bele a naptári évenkénti 3 alkalmas korlátozásba. Az érintett személyt, személyeket az eljárás befejezéséről 15 munkanapon belül tájékoztatni kell.

Amennyiben a vizsgálat során bűncselekmény gyanúja merül fel, haladéktalanul feljelentést teszünk a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál, vagy ügyésznél, ellenkező esetben a vizsgálat során beszerzett adatokat a törvényi előírásnak megfelelően meg kell semmisíteni.

Lényeges kiemelni, hogy a kialakítandó élethelyzetnek olyannak kell lennie, hogy az a vizsgálattal érintett személy intézkedési, eljárási kötelezettségét vonja maga után. Azonban az nem korlátozhatja a vizsgálattal érintett személy döntési szabadságát az intézkedés módjának, az eljárás rendjének megválasztásában.

A vizsgálat nem akadályozhatja a vizsgálattal érintett személy kötelezettségeinek, feladatainak teljesítését, nem sértheti a vizsgált személy személyhez fűződő jogait, így különösen nem járhat a becsületének és a jó hírnevének sérelmével, a vizsgálat nem veszélyeztetheti az életet, avagy a testi épséget, és nem akadályozhatja más hatóság eljárását.


Legfőbb Ügyészség - Folyékonyan jogászul - a megbízhatósági vizsgálat
http://ugyeszseg.hu/folyekonyan-jogaszul-a-megbizhatosagi-vizsgalat/
https://youtu.be/QUMv8eXQXPc
https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/313112913708770